Jdi na obsah Jdi na menu
 


  

 • Ve městě se potkají dvě dámy. Paní Roubíčková vede na vodítku psa a paní Kohnová vede za ruce dva chlapečky.
  "Dobré jitro, paní Kohnová! To jsou ale milí chlapečci! Jak jsou staří?"
  "Doktorovi jsou tři", pyšně odvětí paní Kohnová, "a advokátovi budou za měsíc dva."

 •  Starší Žid se oženil s mladou dámou a měli se hodně rádi. Avšak nezávisle na tom, jak se starý pan snažil, jeho manželka Nikdy nedosáhla orgasmu. Ale židovská manželka má nárok na sexuální uspokojení, a právě proto se obrátili o radu k rabínovi. Rabín si vyslechl jejich přání, pohladil bradku a navrhl: 'Najměte pěkného mladíka a když se budete milovat, ať ten mladík nad vámi mává ručníkem. To povzbudí Vaši manželce fantazii a určitě bude mít orgasmus. Tak se vrátili domu, že si vyzkouší rabínovu radu. Najali pěkného mladíka a řekli mu, ať mává nad nimi ručníkem, když se budou milovat. Ale vůbec to nepomohlo a manželka nebyla uspokojena. Zničení se vrátili k rabínovi. 'Dobře', povídá manželovi, 'tak to vyzkoušejte opačně. Ať se mladík miluje s Vaší ženou a vy nad nimi mávejte ručníkem.' Zase se vrátili domů a následovali rabínovu radu. Mladík si lehl do postele s manželkou a starý pán začal mávat ručníkem. Mladík se s vervou pustil do práce a za chvíli manželka měla obrovský orgasmus. Manžel se usmál, vítězně se podíval na mladíka a říká: 'Vidíš, ty nemehlo, takhle se mává ručníkem!'

  V parku stojí už věčnost dvě sochy. Jednou k nim přiletí anděl a povídá: "Když tady tak dlouho stojíte, dám vám pro radost půl hodiny lidského života. Můžete si dělat, co jen chcete." Sochy obživnou, mrknou na sebe a upalují do křoví. Pochvíli se ozývají různé zvuky, pochichtávání a za čtvrt hodiny vylezou celé šťastné. Anděl jim řekne: "Daruji vám ještě čtvrt hodiny." Tak sochy jdou ke křoví a jedna povídá: "Ale teď to uděláme obráceně, ty budeš drzět holuba a já se na něj vykadím."

   

  Pán řekl Noemovi: "Za šest měsíců na zem sešlu déšť, který bude trvat
  čtyřicet dní a nocí. Voda zaplaví celou zemi, hory i údolí, a všechno
  zlé bude zničeno. Chci, abys postavil archu a zachránil pár zvířat od
  každého druhu.. Tady na ni máš plány." Šest měsíců uplynulo jako voda.
  Obloha se zatáhla a začal padat déšť. Noe seděl na dvorku a plakal.
  "Proč jsi nepostavil Archu, jak jsem ti přikázal?" zeptal se ho Bůh.
  "Odpusť mi, Pane, " řekl Noe. "Snažil jsem se seč jsem mohl, ale stalo
  se tolik věcí. Plány, které jsi mi dal, město neschválilo, a tak jsem
  musel nechat udělat nové. Pak jsem měl další problémy, protože město
  tvrdilo, ze Archa je nepovolená stavba, takže jsem musel běžet na
  katastr sehnat si k ní povolení.
  Lesnická správa požadovala povolení ke kácení stromů, a byl jsem žalován
  Ochranáři zvířat, když jsem se snažil pochytat ta zvířata. Ministerstvo
  životního prostředí požadovalo vyjádření o ekologických důsledcích
  záplavy. Vnitro ode mě chtělo předběžné plány šíření vody. Na finančním
  úřadě zablokovali má aktiva, protože tvrdili, že se snažím vyhnout
  placení daní tím, že opustím zemi. Úřad práce měl podezření, že ilegálně
  zaměstnávám Ukrajince, takže jsem musel dokazovat opak. Je mi líto,
  Pane, ale nemohu Archu dokončit dříve než za pět let."
  Najednou přestalo pršet, obloha se vyčistila a vysvitlo slunce. Noe se
  podíval vzhůru a zeptal se: "Pane, znamená toto, že nebudeš ničit náš
  svět?" "Správně," odpověděl Bůh. "Úřady to už udělaly za mě.."

   

  I stvořil Bůh zem a viděl, že je to dobré...
  Tak stvořil rostliny a zkonstatoval, že je to taky dobré...
  Stvořil tedy i zvířata a zjistil, že jsou taky celkem fajn...
  A tak svtořil muže a zjistil, že ten je taky v pohodě...
  Nakonec stvořil Bůh ženu, potom se na ní podíval a zamrmlal si: "No co, tak se našminkuje..."

  Kněz a rabín, kteří byli dlouho přáteli, se vždycky hádali do nejmenších detailů a drobností, která víra je ta pravá. Jednoho dne jeli spolu autem a nějaký ožrala to do nich na červenou napral. Jejich auto udělalo tři kotrmelce a skončilo na střeše. Oba se vyhrabali ven, překvapeni, že vůbec přežili. Kněz se okamžitě pokřižoval a všiml si, že rabín taky.
  Tak hned volá: "Konečně! Buď požehnán náš spasitel. Konečně jste prozřel, konečně jste uviděl Světlo!"
  "Ech, cože?"
  "No, vždyť jste se pokřižoval!"
  "Pokřižoval? Ale ne, já jen kontroloval, jestli je všechno v pořádku - brýle, rozkrok, peněženka a hodinky."

   

  Rabín a kněz se srazí v autech. Obě vozidla jsou rozmlácená na maděru, ale oba klerikové vyvázli nezranění. Když se vyhrabou z trosek, rabín si všimne knězova roucha a hned povídá:
  "Koukám, že jste kněz. Já jsem rabín. Podívejte na naše auta, nic z nich nezbylo, ale nám se nic nestalo. To je znamení od Boha. Bůh musel chtít, abychom se potkali a stali se přáteli a po zbytek našich dní žili svorně v míru."
  "Plně s vámi souhlasím, to musí být božské znamení," přikyvuje kněz.
  "A koukněte, další zázrak. Moje auto je úplně zničené, ale lahvi mešního vína se nic nestalo. Bůh jistě chce, abychom toto víno vypili a oslavili tak štěstí a naše setkání."
  S těmito slovy podal rabín láhev knězi. Ten s jeho promluvou souhlasil, otevřel láhev a dal si několik mocných loků a podal láhev zpět rabínovi. Rabín zacpal špunt zpět do lahve a podal ji opět knězi. Kněz se udiveně ptá:
  "Vy se nenapijete???"
  "Ne, já raději počkám na policisty."

   

  Hádají se tři rabíni, kdo z nich dokázal vetší zázrak. "Poslouchaj, co mně se stalo: jdu ze šábesu z polany, přes louky a kopce, krásnej den - a najednou, nebich, průtrž mračen - a já jen tak nalehko; tak jsem takhle máchl rukou a stal se zázrak: všude kolem liják a jen nade mnou krásný den. Tak jsem došel domů úplně v suchu!"

  Druhý si přisadí: "To nic, to já tuhle byl ve Varšavě, vědej, jak tenkrát tak hrozně hořelo - spím v hotelu, probudím se a koukám: hotel hoří, celej pokoj v plamenech a plno kouře. Tak jen takhle máchnu rukou a stal se zázrak: všude kolem požár, jen kolem mě čistý vzduch a chládek. V klidu jsem vyšel z hotelu a nic se mi nestalo!"

  A ten třetí se ušklíbne: "Podívaj se, podle mne voni jsou uplný břídilové. To já jednou jedu z Vídně, vlak ma zpoždění - hlad mám, že nevidím - a vtom jsme zastavili na jednom nádraží, tak vyběhnu z vlaku ke stánku na peróně; maj tam krásnou vypečenou husičku, jen se na ni srdce smálo - jenže, ausgerechnet, je šábes a to, jak víme, takový trejfe nemůžem - jenže hlad je hlad. Tak jen tak máchnu rukou a stal se zázrak: všude kolem šábes, jen nade mnou pondělí!"

  Stěžuje si rabín druhému: "Poslal jsem jediného syna do Evropy - a oni ho obrátili na křesťanství!"
  "Představ si, mně se stalo totéž."
  Oba se jdou vyzpovídat k vyššímu rabínovi a on jim řekne: "Představte si, já mám jediného syna také na studiích v Evropě, a také se stal křesťanským knězem!"
  Tak se jdou pomodlit k Hospodinu. Říkají mu svůj osud a Hospodin praví: "Představte si, měl jsem jediného syna a..."

   

  Adam si vypráví s Bohem:
  "Pane Bože, ta ženská, cos pro mě stvořil, proč jsi ji udělal tak krásnou?"
  "To abys ji, Adame, mohl milovat."
  "A proč jsi ji, Pane Bože, udělal tak hebkou a něžnou?"
  "To abys ji, Adame, mohl milovat."
  "A proč jsi ji, Pane Bože, udělal tak voňavou?"
  "To abys ji, Adame, mohl milovat."
  "Ale proč jsi ji, Pane Bože, udělal tak pitomou?"
  "To aby ona, Adame, ty troubo, mohla milovat tebe

   

  Prvního dne stvořil Bůh psa.
  Druhého dne stvořil Bůh člověka, aby psu sloužil.
  Třetího dne stvořil Bůh všechna ostatní zvířata,
  aby mohla sloužit psu za potravu.
  Čtvrtého dne Bůh stvořil dřinu, aby člověk mohl pracovat pro dobro svého psa.
  Pátého dne Bůh stvořil tenisák, aby ho páníček musel házet a pes mohl aportovat nebo ne.
  Šestého dne Bůh stvořil veterinární vědu, aby udržovala psa zdravého
  a jeho pána na mizině.
  Sedmého dne chtěl Bůh odpočívat, ale musel jít se psem

   

  Rozvášněný dav se chystá kamenovat hříšnou ženu.
  Ježíš gestem zadrží dav a říká: "Hoď kamenem, kdož jsi bez viny!"
  Z davu vyletí dobře mířený šutr a žena se sesouvá na zem zborcená krví.
  Ježíš se obrátí do davu s vyčítavým pohledem: "Ale no tak, mami."

   

  Mojžíš sejde z hory, v rukou svírá desky deseti přikázání.
  "Mám dobrou a špatnou zprávu. Ta dobrá je, že jsem to s Bohem z šedesáti přikázání usmlouval na deset. Ta špatná je, že nepokradeš a nesesmilníš tam zůstalo, Pánové!"

   

  "Tatínku,co je to pokrytec?"
  "To je člověk,který napíše knížku o vědeckém ateismu a pak se modlí,aby se dobře prodávala."

  Rabín a dva kněží si v rámci sbližování církví vyrazili na výlet. Byl horký letní den a tak nakonec celí zpocení s radostí uvítali fakt, že dorazili k malému rybníku s docela čistou a příjemně chladivou vodou. Široko daleko nikdo nebyl, takže vlezli do vody nahatí. Když vylezli ven, vzpomněli si, že o kousek dál na kraji lesa rostou maliny. Protože se chtěli ještě jednou vykoupat, rozhodli se, že na maliny dojdou nazí. Bohužel, zrovna uprostřed louky si všimli, že po cestě jde skupinka ženských z města. Rozběhli se tedy zpátky. Oba kněží si přitom rukama schovávali intimní partie, zatímco rabín si zakryl tvář. Kněží se tomu pak velice podivovali a rabín povídá:
  "No nevím, pánové, jak je to u vás, ale v mé kongregaci je to tvář, podle které mě může někdo poznat."

   

  A Bůh řekl:
  Adame, jdi do údolí.
  Adam se zeptal, Bože, co je to údolí?
  Bůh vysvětlil. A potom přejdi řeku.
  Adam se zeptal: Co je to řeka?
  Bůh vysvětlil
  A později dodal.
  -Adame, vystup na horu.
  A Adam se zeptal, co je to hora?
  Bůh vysvětlil.
  A později dodal.
  -...Na druhé straně najdeš jeskyni.
  Adam se zeptal:
  -Co je to jeskyně Pane?
  A Bůh zase vysvětlil a pak pokračuje:
  -Adame v jeskyni najdeš ženu...
  Adam se udiveně zeptal:
  - Můj pane, co je to žena?
  Bůh pokračoval a přikázal:
  - Chci tě rozmnožit.
  Adam se zeptal:
  Jak to mám udělat?
  A Bůh zase vysvětlil.
  a Adam odešel...
  přes údolí; přešel řeku;vystoupil na horu; našel jeskyni; a našel ženu, po 5ti minutách se Adam vrátil.
  Pán se velmi podrážděně zeptal:
  - Co se stalo ?
  Adam se zeptal...
  Co je to migréna?

   

  • Adam a Eva se procházejí v zahradě Edenu. Tu vzdychne Eva: "Adame, máš mě rád?" Adam zabručí: "A koho jiného bych měl mít rád?"

   ♫♫♫♫♫

  • Kazatel při svatebním proslovu napomíná snoubence: "A myslete na to, co stojí v Bibli: ’kam půjdeš ty ,tam půjdu já.’" V tu chvíli se nevěsta začne smát: " Můj snoubenec je listonoš."

    

   ♫♫♫♫♫

  • Stárnoucí Žid přecházel ulici před kostelem a srazil jej nějaký splašený řidič, který pak ujel. Přispěchal k němu kněz, poklekl a chystal se mu udělit poslední pomazání. "Věříš v Boha Otce, Syna a Ducha svatého?" "Stařík se rozkřikl: "Já tady umírám a on mi dává hádanky!"

    

                                          ♫♫♫♫♫

    

  • Mojžíš dohnal svůj lid přes poušť až k Rudému moři, luskl prsty a zvolal: "Manny!" Zadýchaně přiběhl Manny, jeho šéf propagace. "Lodi" "Cože?" "Přece lodi. Kde jsou lodě, co se v nich dostaneme přes moře?" "Proboha Mojžíši, já měl tolik práce s prohlášením pro tisk a s psaním článků, že...že jsem zapomněl.." "Co žes?" "Zapomněl" "Ty jsi zapomněl na lodě? Ty hňupe!Egypťané jsou tu co nevidět! Co mám asi tak dělat - promluvit s Bohem, požádat ho, aby rozdělit vody, nechal všechny Židy projít po dně a pak Egypťany utopit? Copak si myslíš..." "Šéfe," povídá Manny, "když to zmákneš, seženu ti dvě plný stránky textu ve Starým zákoně!"

    

   

  ŽIVOTNÍ PRAXE A PRAVDY

  Kdo má dostatek peněz, koupí si auto.
  Kdo nemá, umírá jinak.
  **
  V dnešní době bezohledné silniční dopravy existují dva druhy chodců.
  Rychlí a mrtví.
  ***
  Věřím v Boha, ale auto si zamykám!
  ****
  Nepřežiješ jen svou smrt !!!
  *****
  Chceš si žít jako prase v žitě? - Buď svině.
  ******
  Láska hřeje ... ale uhlí je uhlí.
  ********
  Nedělej si hlavu s tím, co si o tobě myslí ostatní.
  Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich myslíš TY.
  *********
  Muži mají rádi jednoduché věci. Třeba ženy.
  **********
  Práce ještě nikomu neuškodila. Ale odpočinek taky ne.
  ***********
  Láska je sice slepá, ale sousedky nikdy!
  ************
  Lépe je mlčet a vypadat jako blbec, nežli promluvit a tato slova potvrdit.
  ************
  Pokud se ti v manželství daří zle, jsou vinny obě strany: jak žena, tak tchyně...

   

   

  Sedí dva bezdomovci na kostelních schodech a jeden se furt drbe.Ten druhý mu povýdá:já ti tu blechu chytnu.Tak blechu chytne, chystá se ji zašlápnout když v tom ten druhý zařve:jak bys mohl vždyť to je má vlastní krev!

   

   

  Pan doktor má volno a najednou mu do ordinace po kolenech přileze chlap a v puse má nějaký kabel.Tak doktor si myslí ,že to bude asi blázen tak se ho zeptá:Ahoj,ty si želvička?Chlápek zavrtí hlavou ,že ne .Tak doktor se ptá dál:tak žeby housenka?Chlap zase zavrtí hlavou ,že ne.a doktor se zeptá po třetí:a co tě bolí pejsku?Chlap už to nevidrží vyndá si kabel z pusy a povídá:drž už hubu doktore já vám jdu připojit internet.

   

  Co mě naučila má matka.....

  1. Moje maminka mě naučila NÁBOŽENSTVÍ:
  ,, Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů ! "
  >
  2. Moje matka mě naučila LOGICE:
  ,, Proč ? Protože jsem to řekla ! "
  >
  3. Moje matka mě naučila OHEBNOSTI:
  ,, Podívej se, jak máš špinavá záda ! „
  >
  4. Moje matka mě naučila IRONII:
  ,, Ještě chvíli breč a já ti k tomu dám skutečný důvod ! "
  >
  5. Moje matka mě naučila VYTRVALOSTI:
  ,, Nevstaneš odsud, dokud nesníš všechen ten špenát ! "
  >
  6. Moje matka mě naučila znát POČASÍ:
  ,, Tvůj pokoj vypadá, jako kdyby tady před chvílí řádilo tornádo ! "
  >
  7. Moje maminka mě naučila ZÁVISTI:
  ,, Na světe jsou miliony nešťastných dětí, které nemají tak úžasné rodiče jako ty. "
  >
  8. Moje matka mě naučila MATEMATICE:
  ,, Kolik chceš knedlíků ? Tři ? Dostaneš pět. "

  Když Bůh stvořil Adama a Evu, zbyly mu ješte dvě věci, které jim
  chtěl dát.Bůh řekl: "Mám pro vás jestě dva dárky, pro každého z vás
  jeden.
  Ten první je moci čurat vestoje." Adam ho přerušil: "Já to chci, já
  to chci!
  To bude báječné můj život bude mnohem jednodušší a veselejší!"
  Pak se podíval na Evu a Eva přikývla a řekla: "No proč ne, pro mne to
  není tak důležité." Tak dostal Adam od Boha tento dárek. Adam výskal
  radostí,poskakoval a čural tu zde, tu onde, běžel na pláž, čural i
  tam a obdivoval se obrazcům, které se mu podařilo vytvořit v písku.
  Bůh s Evou pozorovali Adamovo nadšení a pak se zeptala Eva Boha:"
  A ten druhý dárek, který jsi nám chtěl dát?"
  "To je mozek, Evo. To je mozek."

   

  Přijde zajíc do Polska a říká: "Já vám to tu vykradu." a Poláci na to: "Nene jdi si krást jinam!" tak jde do Německa a povídá "Já vám to tu všechno vykradu!" a Němci na to: "Běž pryč tady krást nebudeš!" Tak tedy jde do Česka a říká: "Já vám to tu .... sakra kde mám košík?!"

  Na policii řinčí telefon:
  "Volám od Nováků. Prosím, okamžitě sem někoho pošlete. Právě vlezla do bytu kočka!"
  "Helejte, nedělejte si z nás legraci!!!"
  "Musíte sem někoho poslat. U telefonu Novákovic papoušek!"

  Jednou odpoledne si slon vyšel na procházku kolem jezera. Potkal mravence který máčel banán. Tak se ho ptá: "Mravenče co to děláš ?!" Mravenec na to: "Když mi dáš jedno euro tak ti to řeknu." Slon tedy podává mravencovi jedno euro. A mravenec dodává: "Máčím banán" Slon: "Ty jsi ale hloupej" Mravenec: "Proč?.. už jsem si vydělal 100 eur"

  Potkala žirafa myšku a ríká:
  "Ty ani nevíš, jaké to je dobré mít takový dlouhý krk."
  "Hmmm", myška na to.
  "Díky svému krku dosáhnu na ty nejvyšší a nejchutnejší lístecky na stromě."
  "Hmmm."
  "A kdyz, je polykám, to tak krásne dlouho trvá, nez to projde celým mým krkem."
  "Hmmm."
  "A kdyz se pak napiju pramenité vody, ona tak krásne dlouho a dlouho sklouzává do zaludku a celou mne ochlazuje."
  "Hmmm," rozpovídá se myška "a...uz jsi nekdy zvracela?"

  Šílený vědec zkoumá blechu. Utrhne jí nožičku a říká: blecho skoč, blecha skočí. Pokaždé jí utrhne jednu nožičku, až jí utrhne tu poslední a říká: blecho hop, blecha nic. HMMMM, to je něco, blecha po utržení poslední nožičky přestává slyšet...

   

  jeden kameňáček  Nastoupí stařenka do autobusu a ptá se šoféra:
  "Nechcete oříšky?"
  "Ale ano, děkuji."
  Druhý den to samé a šofér říká:
  "Dejte si i vy!"
  "Chlapče, já už nemůžu, já už nemám zuby!"
  Třetí den znovu:
  "Synku, nechceš oříšky?"
  Šofér už celý zvědavý se zeptá:
  "Babi, a odkud máte ty dobré oříšky?"
  "Vycumlané z Toffifee...."

   

  Na procházce si malé děvčátko zvědavě prohlíží těhotnou paní.
  "Vy máte v bříšku miminko?" ptá se se zájmem.
  "Ano," odpoví paní.
  "A máte ho ráda?"
  "Ano, velice."
  "Tak proč jste ho tedy snědla?"

  Pepíček přichází první den ze školy. "Tak co," zajímá se otec, "jaké to bylo?" "Fajn," připouští dítě školou povinné, "všechno, co nám soudružka učitelka říkala, jsem pochopil, jen stále nechápu, co je to ten socialismus. Nemohl bys mi to, tati, vysvětlit?" "Lidsky? Abys to pochopil? Tak se podívej: Byl jednou jeden velký muž, no, on vlastně nebyl moc velký, spíš malý, a ten se jmenoval Lenin. Původně se Lenin nejmenoval, ale Uljanov. A tenhle Uljanov měl kamaráda, on to vlastně žádný kamarád nebyl, ale pěkná sketa a ten se jmenoval Stalin. Co říkám Stalin, on se vlastně jmenoval Džugašvili. A tihle dva kamarádi spolu udělali Říjnovou revoluci. Vlastně to nebyla revoluce, ale puč, a nebyla v říjnu, ale v listopadu..." Pepíček se chytá za hlavu a volá: "Ježíšimarjá, to je ale bordel!!" "Výborně," na to otec, "tak jsi to přece jen pochopil."

  Co je zjevení a co zázrak? Zjevení: kdyby se ve vládě zjevil Duch svatý a řekl jim, že to dělají špatně. Zázrak: kdyby na to přišli sami.

   

   

  ACH TI CHLAPI !Tak to je opravdu realita, to nemá chybu!!!!
  Měla k nám včera nečekaně přijít návštěva, v ledničce vymeteno, a tak jsem poslala svého muže do Tesca nakoupit. Povídám: "Drahý, v kuchyni máš lísteček, co máš koupit." a šla jsem si po svém. Sedl do auta,odjel a za 15 minut telefon: "Prosím tě, jak mám koupit 250 gramů hladké mouky?" Místo lístku s nákupem velkým jako kráva mi sebral recept na buchtu, který jsem měla položený u počítače a jel podle toho nakupovat!

  Mě pobavil, když mi "ukradl" ve sprše peelingový sprchový gel (byl línej si dojít pro svůj) a povídá: "Prosím tě, jak to tady máš dlouho? Dyť je v tom nějakej písek nebo co, to je zkažený, ne?"

  Můj syn byl na podzim se svým tátou na víkendu v horách. Přijeli a já se ptám, co to má syn na sobě? Tatínek, že prý jsem mu asi koupila nový tepláky, ne? Synek běhal celý víkend venku v pyžamových kalhotách.V čem spal, to netuším.

  Je to už dávno, dcera byla v jeslích. Tatínek ji šel konečně poprvé
  vyzvednout. Řekla jsem mu "Jitka má kyblíček". Pro nás ženský je
  samozřejmé, že se jedná o značku na šatničce. Co myslíte, že hledal? Ano, samozřejmě hledal kýbl, ve kterém má dcera oblečení. Není to poklad?

  On je pečlivý, přesný matematik, ale je třeba naprosto přesně nazvat
  položku, kterou chcete koupit, protože jinak nepřinese nic. Tak třeba
  "Šlehačku neměli". A já na to: "Neměli? A koukal ses tam vedle jogurtu?"On: "Jo, koukal, ale neměli. Měli tam 12% a 18% smetanu ke šlehání, ale šlehačku NE! A nedělej ze mě blbce!"

  Vrcholným kouskem bylo "Kup mi vložky". Napsala jsem mu na lístek "Libresse, oranžový obal, na kterém mají vpravo dole 5 hvězdiček a z toho 3 jsou plné a 2 vpravo jen obrysy".
  Jenže! V té době se zrovna u těchto vložek měnili obal: byl skoro stejný,jen těch hvězdiček tam najednou udělali místo 5 jen 4. No a byl v prdeli!
  Volal mi z Delvity, vztekal se u regálu do telefonu na celé kolo, ať mu
  řeknu "přesný název těch vložek" - ale ten já si samozřejmě nepamatuju, tak jsem ho požádala, ať mi PŘEČTE ty názvy, a tak začal nahlas do telefonu slabikovat "Libresse, Ultra Fit and Slim, Libresse....."Já už ani nevím, co přinesl, ale myslím, že zákazníci i prodavačky v Delvitě měli tehdy docela veselé odpoledne. A můj muž mi řekl, že už mi nikdy vložky kupovat nepůjde.

  Můj muž jen tak mimochodem povídá: "Já jsem ani nevěděl, že máme pračku se sušičkou!" Já na to: "No to teda nemáme." On: "No to je divný, já jsem vypral prádlo a když jsem ho vyndal, tak bylo suchý! No ale stejně jsem ho pověsil na balkon, aby doschlo!!!" Ano, prádlo bylo suché, protože nepustil vodu! Pračka tudíž neprala, on vyndal ty svý smradlavý a špinavý fusekle a ještě je pověsil na balkon!

  Já jsem nedávno mého drahého nachytala, jak utírá prach na televizi svýma ponožkama. Na můj zděšený výkřik reagoval slovy:
  "No co, stejně se budou prát!"

  Můj muž jel jednou na služebku a místo sprcháče si vzal můj kondicionér na vlasy. Když jsem se ptala, co s ním dělal, tak prý myl (i vlasy). Prý mu bylo divný, že to nepění, ale asi prý nějaká novinka...

  Můj muž miluje ty sladké čokoládové kokosové tyčinky, oplatky,banánky v čokoládě atd. Při nákupu v Kauflandu ukládáme všechno do tašek páté přes deváté a doma to vyklopíme a uklízíme, kam patří. Manžel iniciativní jal se vybalovat nákup a své zamilované tyčinky si odnesl do svého šuplíku. Jenže se mu k těm dobrotám přimíchala i jedna malá náhradní kostka do WC, co se dává do obalu a zavěsí v záchodové míse. Večer u televize slyším jako vždy typické rozbalování a šustění, křupnutí, cucání a najednou vyskočil z pohovky, rozsvítil a zařval: "Fuj,co to dělají za hnůj, zase
  nějaká inovace...". No zkrátka, mlsný jak pes a už neví, co by sežral.

  Byla jsem v porodnici a chtěla jsem po manželovi koupit balení neperlivé vody, prsní vložky a toaletní papír. Dostala jsem balení minerálky, odličovací tampóny a papírové kuchyňské utěrky...

  Uvařila jsem hrachovou polévku, dojedli jsme jí a já jsem napustila vodu do hrnce, aby se odmočil. Druhý den jsem přišla z práce později než manžel a ptala jsem se, jestli má hlad. Odpověděl, že dojedl tu polívku.......

  Muž jel výjimečně do práce autem. Stál u semaforu, tak chtěl využít čas tak, že si koupí noviny. Rychle vystoupil z auta, šel ke stánku s novinama a najednou vidí, jak kolem jede tramvaj, kterou běžně jezdí. Tak se za ní rozběhl a dojel s ní do práce... Když šel z práce, vzpomněl si, že jel autem a auto nikde! Tak volal na policii, že mu ukradli auto...a policajti říkali: "Tak to jste byl vy, kdo nechal to auto na křižovatce???"

  Manžel jel na služebku do Francie. Ptal se mě, co bych chtěla přivézt jako dárek. A protože si radši oblečení, parfémy a šminky kupuju sama, tak povídám: "Třeba nějakou masku na obličej." Ráno před odjezdem mě budí:"Prosím tě, jaký máš číslo obličeje???"

  Včera jsem koupila chlebové placky Pita. Dala jsem je do zásobníku na chleba a když můj muž opět prolézal kde co, aby něco zbaštil, přišel za mnou s těmi plackami a ptá se: "Je tohle k jídlu?" No a já, právě v dobré náladě mu říkám: "Ne, to je nový toaletní papír." A on odpověděl: "Tak proč to je mezi chlebem?"

  Já jsem včera pekla rebarborový koláč, ruce opatlané od těsta a zapomněla jsem si vystříkat plech takovým sprejem místo vymazání. No a s těma zapatlanýma rukama říkám manželovi: "Mohl bys mi, prosím Tě, vystříkat pekáč?" Jeho překvapený výraz vidím ještě teď a když se mě zeptal s mrknutím oka:
  "Teď . .. . když děti ještě nespí"???

   

  VÝBĚRČÍ DANÍ
  Do lesa zavítá Finanční úřad a mezi zvířátky zavládne
  panika.Šnek i s celou rodinou utíká z lesa, v tom je potká čáp a ptá se:
  Kam běžíš šneku?"
  ""Ále,do lesa přijel finančák vybírat daně a teď - já mám barák, moje stará má barák, všechny děti maj barák, no to bych se nedoplatil!
  "Čáp se zamyslí a začne taky utíkat a narazí na medvěda."Kam běžíš čápe?"
  "Ále do lesa přijel finančák vybírat daně a vem si já si žiju na vysoký noze ,moje
  stará si žije na vysoký noze, všechny děti si žijou na vysoký noze,no to bych se nedoplatil!
  " Medvěd se zamyslí a začne taky utíkat a škobrtne o krtka."Kam se valíš medvěde?
  "Ále do lesa přijel finančák vybírat daně a teď - já mám kožich,moje stará má taky kožich, naše děti mají všichni taky kožich, no to bych se nedoplatil."Krtek se zamyslí a rychle se taky hrabe z lesa pryč.Vyhrabe se v ZOO přímo v kleci
  paviánů.Starej pavián na něj kouká a ptá se: "Co tady děláš krtku?
  "Ále, do lesa přijel finančák vybírat daně a teď - já mám nahrabáno, stará má nahrabáno,
  děti ty mají taky nahrabáno, no to bych se nedoplatil!
  "Pavián na to: "Krtku, co blbneš.Podívej se na mně - já mám holou prdel, stará má holou prdel,naše děti mají taky holou prdel a stejně nás všechny zavřeli!"

Není nad šťastné manželství
1.Moje žena a já,
chodíme dvakrát týdně na večeři do nějaké dobré restaurace.
Nejdřív si dáme nějaký aperitiv a potom obvykle místní specialitu.
Přitom si užíváme příjemné společnosti. Ona chodí v úterý, já  pátek.

2.Máme oddělené ložnice. Její je v Brně, moje je v Praze.

3.Beru svou ženu všude. Ona však vždycky najde cestu zpátky.

4.Když jsem se ženy zeptal, kam by chtěla jít na výročí naší svatby,
řekla, že někam kde dlouho nebyla. Tak jsem ji navrhl kuchyň.

5.Vždycky se držíme za ruce. Kdybych ji pustil, šla by nakupovat.

6.Má elektricky vyhřívanou postel, elektrický mixér,
elektrický opékač topinek, elektrickou kulmu, elektrickou troubu,
elektrickou myčku nádobí.
Jednou povídá:
„Všude spousta elektrických vymožeností
a já si přitom nemám kde sednout.“
Tak jsem ji navrhl, že jí koupím elektrické křeslo.

7.Žena řekla, že ji zlobí auto. Prý má vodu v karburátoru.
Vzal jsem tašku s nářadím a zeptal se, kde je auto.
Odpověděla, že v rybníce.

8.Nechala si dát v salonu krásy pleťovou masku z piešťanského bahna.
Dva dny vypadala skvěle. Pak bahno opadalo.

9.Ráno běžela za popelářem a volala:
„Stihla bych ještě odvoz ?“
Popelář se vyklonil z okénka a řekl:
„Ale jo, naskočte si !“

10. Podle statistik je manželství jednoznačně hlavní příčinou rozvodu.

11. Nemluvil jsem se svou ženou dva měsíce.
Nechtěl jsem ji přerušovat.

12. Poslední hádku jsem zavinil já.
Když se mě žena zeptala, co je v televizi,
odpověděl jsem, že tištěné spoje, obrazovka a prach.